Efan Williams
Jonesy

Efan Williams.jpg

Mae Efan Arthur Williams yn ddeg oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Treganna lle mae'n mwynhau chwarae pêl-droed a pherfformio.

Mae Efan yn gantor dawnus. Mae'n aelod o Academi Berfformio Caerdydd ac fe gafodd y pleser o ganu gyda nhw yn yr Ŵyl Cerddoriaeth Ieuenctid yn Neuadd Albert yn 2015. Bu hefyd yn cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym mis Awst, gan ennill y wobr gyntaf am yr Unawd dan 12.

Mae Efan yn hen law ar actio hefyd, a bu'n chwarae rhan Noa yn y ffilm 'Albi a Noa yn Achub yr Iwnifyrs' a enwebwyd am wobr BAFTA Cymru. Roedd ganddo ran hefyd yn nhrydedd gyfres y ddrama '35 Diwrnod' ar S4C.

"Rydw i wrth fy modd yn perfformio ac yn canu, felly mae cael fy ngwahodd i wneud hynny mewn lle mor adnabyddus â Chanolfan Mileniwm Cymru yn beth cyffrous iawn. Dw i'n edrych ymlaen yn fawr at gael bod yn rhan o sioe gerdd go iawn sydd wedi'i gwneud yng Nghymru."