Cadi-Gwen Sandall
Daf

Cadi-Gwen Sandall.jpg

Mae Cadi-Gwen yn siarad Cymraeg yn rhugl, a'i moment o enwogrwydd oedd actio yn '35 Diwrnod', drama gan S4C a enwebwyd am wobr Bafta, lle roedd hi'n chwarae rhan Mabli a'i ffrind dychmygol.

 

Roedd hi hefyd yn falch o gael bod yn rhan o 'Cantata Memoria er mwyn y Plant' gan Syr Karl Jenkins a'r Prifardd Mererid Hopwood, lle bu'n canu gyda Chôr Plant Heol y March, er mwyn cofnodi hanner can mlynedd ers trychineb Aberfan yn y cynhyrchiad a ddangoswyd am y tro cyntaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru fis Hydref diwethaf.

Mae Cadi-Gwen wrth ei bodd yn Ysgol Melin Gruffydd, ac mae'n ymdaflu i bopeth o'r maes chwaraeon i'r llwyfan perfformio. Mae'n mwynhau chwarae pêl-rwyd a phêl-droed, ac actio a chanu wrth gwrs.

"Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o fy sioe gerdd gyntaf, Tiger Bay, yng Nghanolfan Mileniwm Cymru"