Mallers Saltus-Hendrickson
Ed

Mallers Saltus-Hendrickson.jpg

Mae Mallers yn dod o Drebiwt. Mae'n ddeg oed ac yn mynd i Ysgol Gynradd Radnor. Bu diddordeb ganddo mewn drama a pherfformio ers pan oedd yn bedair mlwydd oed.

Cafodd Mallers ran yng nghynhyrchiad Clwb Drama Prifysgol Radnor o'r Dymestl, ac mae wedi canu gyda chôr yr ysgol yn Neuadd Dewi Sant. Bydd Mallers yn chwarae rhan un o Fechgyn y Dŵr yn Sioe Gerdd Tiger Bay, ei ran actio ffurfiol gyntaf.