Lauren Price
Ioan

Lauren Price.jpg

Mae Lauren Price yn 11 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd. Mae wrth ei bodd yn canu, yn dawnsio ac yn actio, yn ogystal â threulio amser gyda'i theulu a'i chathod yn ei chartref yn Rhiwbeina.

Ers pan oedd yn ferch fach, mae Lauren wedi cymryd rhan mewn sawl cynhyrchiad theatr, gan gynnwys y brif ran yn Annie yng nghynhyrchiad Cwmni Theatr Plant Erazzmataz pan oedd yn saith oed. Mae hefyd wedi perfformio yn Theatr Newydd Caerdydd yn y Dewin Oz ac yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn "Chitty Chitty Bang Bang".

"Rydw i wrth fy modd yn cael ymuno â Sioe Gerdd Tiger Bay fel un o Fechgyn y Dŵr. Dw i wedi mwynhau perfformio erioed, ac rydw i wedi bod yn ddigon ffodus i gael athrawon drama, dawnsio a chanu anhygoel sydd wedi fy ysbrydoli. Rydw i wrth fy modd yn cael dod yn ôl i Ganolfan Mileniwm Cymru unwaith eto.”