Mimi Nanud
Philip

Mimi Nanud.jpg

Mae Mimi Nanud yn dair ar ddeg oed ac yn byw yn y Barri gyda'i theulu. Mae'n ddisgybl yn Ysgol St Cyres Penarth, ac mae wrth ei bodd yn dawnsio, ac wedi cyflawni cymwysterau Gradd 5 mewn dawnsio tap a ballet.

Bu'n perfformio ers pan oedd yn ferch fach, mewn cynyrchiadau fel ‘King and I’ yn Hippodrome Bryste ac yng nghynyrchiadau'r Theatr Newydd o'r Dewin Oz a Sinderela. Cafodd ei gwaith actio mawr cyntaf yn nrama Channel 4, The State.

"Fy mreuddwyd fawr yw chwarae rhan Kim yn Miss Saigon, naill ai ar Broadway neu yn y West End