Shakira Lorenza Ifill
Billy

Shakira Lorenza.jpg

Mae Shakira yn ddeuddeg oed ac yn byw yn Nhrebiwt, Caerdydd. Mae'n ddisgybl yn Ysgol Uwchradd y Fair Ddihalog yng Ngwenfô ac mae wrth ei bodd yn dawnsio, a hithau'n rhan o grŵp dawnsio stryd lleol y Jukebox Collective.

Mae Shakira wedi perfformio yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o'r blaen, fel rhan o grŵp perfformio oedd yn dathlu dengmlwyddiant y Ganolfan. Dyma fydd gwaith actio cyntaf Shakira ac mae'n edrych ymlaen at y cyfle.

"Fel merch leol o Drebiwt, mae'n anrhydedd cael fy newis i berfformio yn Sioe Gerdd Tiger Bay, sy'n dathlu fy nghymuned leol i.”