Amelia Jenkins
Alex

Amelia Jenkins.jpg

Mae Amelia Jenkins yn 14 oed, yn byw ym Mhen-y-bont ac yn ddisgybl yn Ysgol St Clare's. Mae'n ddawnswraig ballet frwdfrydig a dawnus, ac fe hyfforddodd yn Ysgol Ballet Rwsiaidd Moya Vahey am chwe blynedd lle enillodd anrhydedd yn yr Arholiad Ballet Elfennol. Cafodd Amelia ei dewis hefyd i fod yn rhan o'r tîm sy'n cynrychioli Cymru yng Nghwpan Dawns y Byd yn Bucharest yn 2015.

Cwympodd Amelia mewn cariad gyda'r theatr a pherfformio ar ôl bod yn y Tŷ Perfformio ym Mhorthcawl ar benwythnosau. Bydd yn chwarae un o Fechgyn y Dŵr yn Sioe Gerdd Tiger Bay, sef ei rhan fawr gyntaf.

"Mae bod yn rhan o Tiger Bay a pherfformio ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru yn golygu gwireddu breuddwyd. Dw i mor ddiolchgar am y cyfle anhygoel yma"