Lowri Elin Hughes
Oscar

Lowri Elin Hughes.jpg

Mae Lowri yn 14 oed ac yn byw yn Abertridwr, ger Caerffili. Ar hyn o bryd mae Lowri yn mynd i Ysgol Lwyfan Mark Jermin, ac mae'n aelod o Dîm Ffurfddawnsio Lladinaidd gyda Chwmni Dawns Loren James. Mae Lowri yn athrawes-fyfyrwraig yn Academi Celfyddydau Perfformio Emerald ac mae hefyd yn aelod o dîm celfyddydau perfformio Emerald Horizon Elite.

 

Mae Lowri wedi bod mewn sawl cynhyrchiad yn y Theatr Newydd gan gynnwys Doctor Dolittle, White Christmas a'r Dewin Oz.  Ymddangosodd hefyd yn hysbyseb teledu Barbeciw Haf Asda.

"Rydw i wrth fy modd yn cael bod yn rhan o Sioe Gerdd Tiger Bay.”