Emma Warren
Catherine / Ensemble

Emma Warren.jpg

Daw Emma o Ddulyn, prifddinas Iwerddon, ac fe raddiodd gydag anrhydedd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn ddiweddar. Mae Emma wedi teithio'r byd gyda 'Riverdance' fel Prif Ddawnswraig a Lleisydd rhwng 2012 a 2016, ac roedd hefyd yn Brif Ddawnswraig gyda 'Heartbeat of Home' (Theatr Bord Gais Energy, Dulyn, taith Tsieina a Gogledd America).

Mae uchafbwyntiau eraill gyrfa Emma yn cynnwys perfformio fel unawdydd yn y Cyngerdd Gala Teyrnged i'r Fonesig Shirley Bassey yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a chyrraedd yr 20 gorau o blith cystadleuwyr rhaglen 'Over The Rainbow' Andrew Lloyd Webber (BBC) yn 2010.

Mae Emma wrth ei bodd yn cael dychwelyd i Gaerdydd ac yn cael cyfle i weithio ochr yn ochr รข phobl mor ddawnus yn Sioe Gerdd Tiger Bay.