Stephanie Webber
Pammy / Ensemble

Stephanie Webber.png

Ar ôl graddio o Ysgol Theatr Arden, aeth Stephanie ymlaen i ymddangos ar y teledu ac mewn nifer o gynyrchiadau llwyfan ar y tir a'r môr o gwmpas y byd, gan gynnwys prif rannau ar longau mordeithio moethus. Y llynedd parhaodd â'i gyrfa forwrol wrth ymddangos gyferbyn â David Hasselhoff fel Mimi the Mermaid yn Peter Pan yn y Theatr Newydd, a hynny ar ôl ymddangos gydag ef ar daith yn Last Night a DJ Saved My Life.

 

"Ar ôl perfformio yn y Ganolfan y llynedd gyda Charlotte Church yn y Last Mermaid, dw i'n methu aros i fynd yn ôl fel rhan o'r Ensemble yn y cynhyrchiad gwych yma."