Ernestine Stuurman
Leyla / Ensemble

Ernestine Stuurman 2.jpg

Roedd Ernestine Stuurman yn ifanc iawn pan gwympodd mewn cariad gyda cherddoriaeth a chanu, ac aeth ymlaen i ymuno â chôr cymunedol o dan gyfarwyddyd yr Athro Virginia Davids a ddaeth i fod yn athro canu arni yn ddiweddarach.

Yn 2007, ymunodd â theatr ensemble Isango gan deithio gyda nhw i wledydd Prydain ac Asia. Yn 2011, ymunodd Ernestine â chwmni Opera Cape Town, lle mae wedi ymgymryd â rhannau fel Lauretta yn Gianni Schicci gan Puccini, gwraig y mefus yn Porgy and Bess gan Gershwin a Maria yn West Side Story yn theatr Playhouse, Durban.

Rydw i'n edrych ymlaen yn fawr at gael gweld sut bydd Tiger Bay yn datblygu fel sioe gerdd. Rydw i wrth fy modd gydag amrywiaeth a stori'r sioe hefyd.