Zolani Shangase
Yusef Mohamed / Ensemble

Zolani Shangase.jpg

Daw Zolani o Pietermaritzburg ar Arfordir Dwyreiniol De Affrica. Ar hyn o bryd mae'n hyfforddi ym Mhrifysgol Technoleg Thswane, lle mae'n astudio Theatr Gerdd. Yn ystod ei gyfnod yn y Brifysgol mae wedi bod yn rhan o sawl cynhyrchiad, wedi perfformio ar y West End yn Lion King, ac yn fwyaf diweddar bu'n chwarae rhan Chico yng nghynhyrchiad Theatr Fugard o West Side Story.

Mae Zolani wedi teithio i Gaerdydd er mwyn atgyfodi rhan Yusef yn dilyn rhagddangosiadau o Sioe Gerdd Tiger Bay yn Cape Town.