Lefi Jô Hughes
Charlie

Lefi Jô Hughes.jpg

Mae Lefi Jô yn ddeg oed ac yn byw yn Nhreganna, Caerdydd. Mae'n ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Treganna lle mae'n cymryd rhan mewn cystadlaethau canu a pherfformio yn rheolaidd. Mae Lefi Jô yn gefnogwr brwd o chwaraeon, ac mae'n chwarae rygbi i Glwb Rygbi Cymry Caerdydd a phêl-droed i Canton Rangers FC.

Mae Lefi Jô yn aelod o Academi Berfformio Caerdydd, ac fe ganodd yn eu côr y llynedd yn Neuadd Albert fel rhan o'r Ŵyl Cerddoriaeth Ieuenctid.

"Rydw i'n llawn cyffro am y cyfle anhygoel yma. Dw i'n ffan mawr o theatr gerdd, ac un o fy ffefrynnau yw Phantom of the Opera gyda John Owen Jones, felly mae'n wych cael bod yn yr un cast â fe ar gyfer Sioe Gerdd Tiger Bay.”