Suzanne Packer
Marisha / Ensemble

Suzanne Packer.jpg

Mae Suzanne Packer, a aned yng Nghaerdydd, yn ymuno â'r cast fel y fatriarch, Marisha, yn dilyn llu o ymddangosiadau ar y teledu ac yn y theatr. Yn adnabyddus fel Tess Bateman yn y ddrama hirhoedlog Casualty, yn fwyaf diweddar bu Suzanne yn ffilmio ar gyfer Keeping Faith, Bang (Joio), Death in Paradise, Vera, Stella ac Edith.

Mae gwaith Suzanne ar y llwyfan yn cynnwys, ymhlith eraill Our Country's Good Max Stafford Clark a thaith A Midsummer Night's Dream o gwmpas yr Unol Daleithiau. Mae'n edrych ymlaen at gael archwilio hanes ei dinas enedigol.

"Fe ges i fy nenu at Sioe Gerdd Tiger Bay gan ei bod yn dweud stori arbennig sydd heb ei dweud o'r blaen mewn ffordd liwgar a difyr. Mae ymdeimlad gwych o hanes lleol yn y sioe gerdd, ond mae hefyd yn stori oesol. Does neb yn gallu dianc rhag torcalon, ac mae themâu drwy'r sioe – gwahaniaethau dosbarth, colled, gwrthdaro – fydd yn cyffwrdd pawb."