Elin Llwyd
Lowri / Ensemble

Elin llwyd.jpg

Bu Elin yn gweithio fel actores, cantores a chyflwynydd ers tair blynedd ar ddeg. Mae'n fwyaf adnabyddus am ei rhan yn Pobol y Cwm. Yn fwy diweddar, bu'n chwarae'r cymeriad cythryblus Heuls yn Gwaith Cartref, drama yr oedd Daf James, cyfansoddwr Sioe Gerdd Tiger Bay, yn sgriptiwr ar ei chyfer.

 

Elin yw llais y loteri cenedlaethol newydd, Loteri Cymru, ac mae'n gyflwynydd rheolaidd ar gyfer arlwy S4C o Eisteddfod Gydwladol Llangollen a rhaglenni adloniant ysgafn eraill. Ar y llwyfan, mae wedi mwynhau gweithio ar gynyrchiadau amrywiol – ymhlith y mwyaf diweddar roedd Y Fenyw Ddaeth o'r Môr, cyfieithiad Cymraeg o ddrama Henrik Ibsen.

Mae Elin hefyd yn rhedeg academi celfyddydau perfformio ar gyfer plant Caerdydd, sef Academi Berfformio Caerdydd. Mae wrth ei bodd yn cael rhannu'r llwyfan gyda thri o'i disgyblion yn yr Academi sy'n rhan o'r cast ifanc yn chwarae Bechgyn y Dŵr.

"Ar ôl bod yn rhan o'r holl gamau gweithdy ar gyfer Sioe Gerdd Tiger Bay, dw i wrth fy modd fy mod i nawr yn cael bod yn rhan o'r broses o greu a pherfformio Première Byd y cynhyrchiad."