John Owen-Jones
John Stuart

Yn ymddangos yng Nghymru a Cape Town

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn falch iawn o groesawu'r actor theatr gerdd ac artist recordio llwyddiannus yn ôl i lwyfan Cymru.
 
Bydd John Owen-Jones yn chwarae Trydydd Ardalydd Bute, sy'n enwog am fod y dyn cyfoethocaf yn y byd ar yr adeg hon mewn hanes. Dyn a oedd wedi dioddef colled fawr, ond un a oedd yn uchelgeisiol tu hwnt.
 
Mae John, a anwyd yng Nghymru, wedi difyrru cynulleidfaoedd ledled y byd gyda'i bortreadau o'r Phantom yn The Phantom of the Opera a Jean Valjean yn Les Misérables (gan ymddangos yn fwyaf diweddar yn y sioe ar Broadway). Helpodd John Ganolfan Mileniwm Cymru i ddathlu ei phen-blwydd yn 10 oed yn 2015 drwy gyfarwyddo ac ymddangos yn Broadway to the Bay, ac mae wrth ei fodd i fod yn ôl.

Dw i’n teimlo fel pe bai rôl John Stuart, Trydydd Ardalydd Bute, wedi’i chreu i mi! Dw i wrth fy modd i fod yn rhan o’r cynhyrchiad epig hwn, ac yn falch iawn a llawn cyffro i gynrychioli Cymru i gynulleidfaoedd yn Cape Town.
CastRichard Hughes