Louise Harvey
Ianto

Yn ymddangos yng Nghymru a Cape Town

Mae Louise Harvey, sy'n ddeg oed, yn byw yn Rhiwbeina yng Nghaerdydd gyda'i rhieni, Colin a Siân, a'i brawd bach, James. Mae'n siarad Cymraeg yn rhugl ac yn ddisgybl yn Ysgol y Wern yn Llanisien, Caerdydd. Mae'n hoff iawn o ganu a chwarae'r piano, ac mae wedi perfformio gyda chôr yr ysgol mewn cyngerdd yn Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. 

Ei sioe gerdd gyntaf erioed oedd chwarae'r rôl Ianto yn Theatr Artscape yn Cape Town, De Affrica ym mis Mai 2017.

Mae Ianto'n amddifad sy'n breuddwydio am fywyd gwell. Un o griw o Fechgyn Dŵr, mae Ianto yn treulio ei ddiwrnodau'n helpu'r docwyr (a elwir yn 'Donkeymen') yn gyfnewid am fwyd a diogelwch rhag y peryglon lu maent yn eu hwynebu.

Dysgais gymaint wrth y cast a’r tîm cynhyrchu yn fy sioe gerdd gyntaf erioed yn Cape Town. Yr uchafbwynt i mi oedd perfformio ar noson fy mhen-blwydd yn ddeg oed a phrofi cymeradwyaeth frwd y gynulleidfa gyda’r cast cyn i’r gerddorfa chwarae ‘Pen-blwydd Hapus’ ar y llwyfan! Dwi methu aros nawr i chwarae rôl Ianto yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd

Yn ogystal â'i diddordebau cerddorol, mae Louise yn hoff iawn o chwaraeon tîm sy'n cynnwys chwarae gyda'i chlybiau hoci a tennis lleol, a chynrychioli Ysgol y Wern wrth redeg traws gwlad. Mae hefyd yn hoff iawn o'i gwyliau gyda'r teulu – yn yr haf yn Sir Benfro, yn nofio, syrffio a physgota môr; ac yn y gaeaf, yn sgïo yn Ewrop.
 

CastRichard Hughes