Noel Sullivan
Seamus O’Rourke

Yn ymddangos yng Nghymru a Cape Town

Mae gan y canwr a'r actor poblogaidd o Gymru, Noel Sullivan, orffennol disglair mewn theatr gerdd, gan berfformio fel Drew Boley yn Rock of Ages, Danny Zuko yn Grease a Galileo yn We Will Rock You.

Yn gyfarwydd iawn â Chanolfan Mileniwm Cymru, mae Noel wedi perfformio yn y Gala Agoriadol Brenhinol a'r deyrnged gyntaf i Ivor Novello i ddathlu ei ben-blwydd, yn ogystal â sawl sioe arall.

Fel bachgen o Gaerdydd, mae’r pair diwylliannol, Tiger Bay, wedi effeithio’n uniongyrchol ar fy etifeddiaeth. Dw i wrth fy modd o gael bod yn rhan o gynhyrchiad mor gyffrous ac uchelgeisiol.

Fel bachgen o Gaerdydd, mae'r pair diwylliannol, Tiger Bay, wedi effeithio'n uniongyrchol ar fy etifeddiaeth. Dw i wrth fy modd o gael bod yn rhan o gynhyrchiad mor gyffrous ac uchelgeisiol.

Mae Noel yn chwarae rôl Seamus O'Rourke, Harbwrfeistr uchelgeisiol Caerdydd. Yn ddyn hoffus a manteisgar, mae wedi darganfod sawl ffordd wahanol o wneud arian ar y dociau. Ar ôl i'w wraig ei adael yn dilyn perthynas ar y slei, mae bellach yn rhoi ei sylw i gyd i Rowena Pryddy.

CastRichard Hughes