Vikki Bebb
Rowena Pryddy

Yn ymddangos yng Nghymru a Cape Town

Mae Vikki Bebb bob amser wedi breuddwydio am fod yn berfformiwr. Gyda BA mewn Actio o'r Drindod Dewi Sant, arweiniodd ei thalent at gydnabyddiaeth wych, gan dderbyn Ysgoloriaeth arbennig Andrew Lloyd Webber i astudio am radd MA mewn Theatr Gerdd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. O bentref bach yng nghymoedd y de, mae Vikki yn edrych ymlaen yn fawr at archwilio rôl Rowena a bod yn rhan o'r cynhyrchiad.  

Fel Vikki, mae Rowena Pryddy yn ferch o'r cymoedd sy'n dyheu am ddyfodol i ffwrdd o lawr siop David Morgan a'i dŷ preswyl yng nghanol Caerdydd. Wrth gael ei denu i'r gymuned fywiog yn Butetown, mae'n feirniadol o ragfarnau cymdeithasol a hiliol y cyfnod.

Canolfan Mileniwm Cymru yw’r sylfaen i theatr yng Nghymru ac mae’n cynnig cymaint o gyfleoedd. Dw i wrth fy modd i fod yn perfformio yn sioe gerdd gyntaf Cymru, antur enfawr sy’n adrodd hanes fy nghyndeidiau.

Mae gwaith proffesiynol Vikki yn cynnwys Pinocchio a Sleeping Beauty yn Simply Theatre a pherfformiad unigol yn y Cyngerdd i Ddathlu Canmlwyddiant y Gwarchodlu Cymreig.
 

CastRichard Hughes