Lucy Elson
Cadi / Ensemble

Lucy Elson-8115.jpg

.

Daw Lucy yn wreiddiol o Benygraig yn y Rhondda. Graddiodd yn ddiweddar gyda gradd Dosbarth Cyntaf BA(Anrh.) mewn Theatr Gerdd yn Nghonservatoire Cerdd a Drama Drindod Laban. Mae’n hen law ar lwyfan y Ganolfan gan iddi gymryd rhan ym mherfformiad cymunedol Opera Cenedlaethol Cymru o The Most Beautiful Man from the Sea a hithau'n 10 oed yn 2005.

Mae wrth ei bodd yn cael dechrau ei gyrfa yn Sioe Gerdd Tiger Bay, gan rannu'r llwyfan gyda chymaint o bobl ddawnus.