Zoe George
Mali / Ensemble

zoe george 2.jpg

Ganed Zoë yn Abertawe. Ar ôl graddio yn y Gyfraith o Brifysgol Cymru, penderfynodd mai ar y llwyfan roedd ei lle. Ar ôl perfformiadau mewn gwahanol gynyrchiadau theatr, cafodd swydd ei breuddwydion pan ymunodd â chast Wicked ar gyfer y daith wreiddiol o gwmpas gwledydd Prydain ac Iwerddon, ac wedyn y daith ryngwladol, fel dirprwy ar gyfer Elphaba a Nessarose.

 

Mae Zoë yn methu aros i ddychwelyd i Gymru i chwarae rhan Mali yn Sioe Gerdd Tiger Bay, ac mae'n edrych ymlaen at fod ar y llwyfan mor agos at gartre, ei theulu a'i ffrindiau.