Amaree Ali
Tyler

Amaree Ali.jpg

Mae Amaree yn dair ar ddeg oed ac yn byw yn Grangetown. Ers pedair blynedd, mae wedi bod yn aelod o The Workshop, prosiect ffilm a theledu unigryw ym Mae Caerdydd. Mae ei waith proffesiynol yn cynnwys Hysbyseb teledu ar gyfer Llywodraeth Cymru.

 

Heblaw am actio, ei ddiddordebau eraill yw canu, a llyfrau Harry Potter. Yn ddiweddar bu'n canu 'The Greatest Love of All' o flaen cynulleidfa o gannoedd, gan gynnwys yr Arglwydd Faer. Mae'n ddisgybl yn Ysgol Stanwell ac yn rhan weithgar o gynyrchiadau'r ysgol.