Dom Hartley-Harris
Themba

Dom Hartley Harris Headshot.jpg

YN YMDDANGOS YNG NGHYMRU

Graddiodd Dom o Ysgol Actio Birmingham yn 2015. Mae ei waith yn y theatr tra'n hyfforddi yn cynnwys: Romeo yn Romeo & Juliet, Damis yn Tartuffe, Darre/ Vince yn Days of Significance, Tom yn The Faith Medicine a bu'n rhan o'r Ensemble yn RENT.

Eleni, chwaraeodd Dom rôl Jagwire yn y sioe gerdd newydd Bat Out of Hell yn y Tŷ Opera ym Manceinion ac yn y Coliseum yn Llundain.  Cyn hynny, perfformiodd Dom fel un o'r Drifters yng nghynhyrchiad West End Llundain o Beautiful: The Carole King Musical a gweithiodd gyda'r Birmingham Repertory Theatre lle chwaraeodd rôl Vince yn 'Accidental Brummie'.

Mae'n edrych ymlaen at ymuno â chast Tiger Bay y Sioe Gerdd.