CEFNOGWCH NI

 
 
 

 

Yn ogystal â galluogi'r Ganolfan i greu cynhyrchiad o'r radd flaenaf, mae cefngaeth gan fusnesau hefyd yn meithrin sgiliau trosglwyddadwy pobl ifanc, yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o berfformwyr a'r sêr cudd ac yn rhoi mwy o gyfleoedd i weithio gyda'r gymuned leol ac adrodd hanesion pwysig Tiger Bay.
 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella eich proffil a'ch enw da; ymgysylltu a datblygu eich cyflogeion; lletygarwch a rhwydweithio â chleintiaid neu os oes gennych eich cysylltiad eich hun i Tiger Bay, yna hoffem glywed gennych. 
 
Cysylltwch â: Owain Taylor-Shaw, Pennaeth Datblygu Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru
E-bost: owain.taylor-shaw@wmc.org.uk