Graeme Farrow
Cyfarwyddwr Artistig

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn hynod ddiolchgar o gael Graeme Farrow fel Cyfarwyddwr Artistig.

Fel Cyfarwyddwr blaenorol Gŵyl Belfast a Phennaeth Diwylliant a Chelfyddydau Prifysgol Queen's, Belfast, mae gan Graeme gyfoeth o brofiad yn y celfyddydau.  Yn fwyaf diweddar, roedd gan Graeme gyfrifoldeb am gynllunio a chyflwyno rhaglen £14.1m ar gyfer Dinas Diwylliant cyntaf y DU yn Derry a Graeme oedd y person cyntaf i dderbyn Gwobr Unigolyn y Flwyddyn Northern Ireland Arts.

Dywedodd Graeme, "Ein cenhadaeth yw ysbrydoli'r wlad a chreu argraff ar y byd.  Mae Tiger Bay the Musical wedi bod yn datblygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf a dyma'r cynhyrchiad theatr mwyaf rydym erioed wedi'i wneud.  Hwn hefyd yw'r cynhyrchiad mawr cyntaf sy'n adrodd hanes yr ardal hon yng Nghymru.
 

Mae’n sioe gerdd gyda stori rydym yn teimlo sy’n bwysig yn y byd yr ydym yn byw ynddo ar hyn o bryd, gyda neges o gydberthynas a dealltwriaeth. Mae’n deimlad cyffrous, dyma’r math o beth sy’n gwneud i mi godi o’r gwely bob dydd.
Richard Hughes