Blue-texture01.jpg

Stori

 
 

Tlodi enbyd ochr yn ochr â chyfoeth eithriadol. Plant y strydoedd yn crwydro’r dociau. Y diwydiant glo yn teyrnasu. Mae chwyldro’n byrlymu yn y byd tywyll sy’n bodoli o dan wyneb bonheddig Butetown. Dyma Fae Teigr ar droad yr ugeinfed ganrif.

Mae’r sioe gerdd newydd epig yma’n seiliedig ar benderfyniad merch ifanc i herio anghyfiawnderau cymdeithasol, dilyn ei chalon a gwireddu ei breuddwydion. Gyda cherddoriaeth wefreiddiol a chymeriadau bythgofiadwy sy’n cynnwys John Owen-Jones fel y trydydd ardalydd Bute, bydd Tiger Bay yn eich tywys drwy dafarndai a strydoedd cefn aflan y ddinas ar drobwynt rhyfeddol mewn hanes.

Gyda llyfr a geiriau gan Michael Williams a sgôr wreiddiol gan y cyfansoddwr o Gymru Daf James, mae Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â Cape Town Opera yn filch o gwflwyno’r sioe gerdd ysblennydd yma sy’n dod â rhu’r Teigr yn fyw ar lwyfan.

 
 
Ianto-bg.png
 

Cast

 

Ensemble ---  Jamal Andréas

Rowena Pryddy   ---   Vikki Bebb

Leonora Piper --- Liz May Brice

Donkeyman / Ensemble --- Lee Dillon-Stuart

Cadi / Ensemble --- Lucy Elson

Ensemble --- Kit Esuruoso

Ensemble --- Soophia Foroughi

Mali / Ensemble --- Zoe George

Donkeyman / Ensemble --- Daniel Graham

Themba --- Dom Hartley-Harris

Ianto  --- Louise Harvey  

Ianto   ---   Ruby Llewelyn

Lowri / Ensemble --- Elin Llwyd

Ensemble --- Carl Man

Is-gapten / Locke --- Rhidian Marc

Ensemble --- Kayed Mohamed-Mason

Klondike Ellie / Ensemble  ---   Busisiwe Ngejane

John Stuart   ---   John Owen-Jones

Marisha / Ensemble --- Suzanne Packer

Fezile / Ensemble  ---   Luvo Rasemeni

Yusef Mohamed / Ensemble   ---   Zolani Shangase

Ensemble --- Cilla Silvia

Ensemble --- Ernestine Stuurman

Seamus O’Rourke   ---   Noel Sullivan

Donkeyman / Ensemble     ---   Joshua Tonks

Bosun / Ensemble --- Adam Vaughan

Arwyn --- Ian Virgo

Ensemble --- Emma Warren

Ensemble --- Stephanie Webber

 
 
 
 

TÎM CREADIGOL A CHYNHYRCHU 

 

Cerddoriaeth   ---   Daf James

Llyfr a Geiriau   ---   Michael Williams

Cyfarwyddwr   ---   Melly Still

Cyd-gyfarwyddwr   ---   Max Barton

Cynllunydd   ---   Anna Fleischle

Cynllunydd Goleuo ---   Joshua Carr

Cynllunydd Sain ---   Christopher Shutt

Goruchwyliwr Cerdd a Chyfarwyddwr Cerddorol ---   David Mahoney

Coreograffydd --- Melody Squire

Cyfarwyddwr Castio ---   Jim Arnold CDG ar ran Pippa Ailion Casting

Castio Ychwanegol --- Charlotte Sutton CDG

Cynhyrchydd --- Maris Lyons

Uwch-Gynhyrchydd --- Pádraig Cusack

Geiriau Cymraeg Ychwanegol --- Daf James

Cyfarwyddwr Cysylltiol   ---   Shelley Adriaanzen, Richard Tunley

Cynllunydd Cysylltiol   ---    Loukia Minetou

Cynllunydd Golau Cyswllt  ---   Peter Small

Cynllunydd Sain Cysylltiol   ---   Greg Pink

Coreograffydd Cysylltiol   ---   Lungelo Ngamlana

Cyfarwyddwr Ymladd   --- Kev McCurdy

Hyfforddwr Llais --- Nia Lynn

Offeryniaeth --- Jeff Howard

Offeryniaeth Ychwanegol --- Nathan Jones

Cynorthwy-ydd Gwisgoedd   ---   Natasha Prynne

Rheolwr y Cynhyrchiad   ---   David Evans

CYNHYRCHIAD CAPE TOWN - MAI 2017

Coreograffydd --- Kenneth Tharp

Cyfarwyddwr Ymladd   ---   Richard Lothian

Rheolwr y Cynhyrchiad   ---   Luke O’Gorman

Pianydd yr Ymarferion a Chyfarwyddwr Cerdd   ---   Stefan Lombard

 

 
 
 
rowena-blue6.png
 

Cyfryngau Cymdeithasol

 

 

Twitter

Instagram

 
 
 

Ein CEFNOGWyr

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda chefnogwyr gwych. Mae'r gefnogaeth a gawn gan y busnesau hael hyn yn galluogi'r Ganolfan i greu cynyrchiadau o'r radd flaenaf, meithrin sgiliau trosglwyddadwy pobl ifanc, ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf a rhoi mwy o gyfleoedd i weithio gyda'r gymuned leol er mwyn adrodd hanesion pwysig Tiger Bay. Ni fyddem yn gallu gwneud hyn hebddynt.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella eich proffil a'ch enw da; ymgysylltu a datblygu eich cyflogeion; lletygarwch a rhwydweithio â chleintiaid neu os oes gennych eich cysylltiad eich hun i Tiger Bay, yna hoffem glywed gennych. 
 
Cysylltwch â: Owain Taylor-Shaw, Pennaeth Datblygu Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru
E-bost: owain.taylor-shaw@wmc.org.uk
 

 
 
Ianto-blue (1).png