CANOLFAN MILENIWM CYMRU, CAERDYDD
13 - 25 TACHwedd 2017

FacebookTwitterInstagram
 
 
 

Stori

 
 

Tlodi enbyd ochr yn ochr â chyfoeth eithriadol. Plant y strydoedd yn crwydro’r dociau. Y diwydiant glo yn teyrnasu. Mae chwyldro’n byrlymu yn y byd tywyll sy’n bodoli o dan wyneb bonheddig Butetown. Dyma Fae Teigr ar droad yr ugeinfed ganrif.

Mae’r sioe gerdd newydd epig yma’n seiliedig ar benderfyniad merch ifanc i herio anghyfiawnderau cymdeithasol, dilyn ei chalon a gwireddu ei breuddwydion. Gyda cherddoriaeth wefreiddiol a chymeriadau bythgofiadwy sy’n cynnwys John Owen-Jones fel y trydydd ardalydd Bute, bydd Tiger Bay yn eich tywys drwy dafarndai a strydoedd cefn aflan y ddinas ar drobwynt rhyfeddol mewn hanes.

Gyda llyfr a geiriau gan Michael Williams a sgôr wreiddiol gan y cyfansoddwr o Gymru Daf James, mae Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â Cape Town Opera yn filch o gwflwyno’r sioe gerdd ysblennydd yma sy’n dod â rhu’r Teigr yn fyw ar lwyfan.

 
 
Ianto-bg.png
 

Tocynnau

 

Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

 

13 - 25 Tachwedd 2017

 
Centre.jpg
 
 
 
 
 
 
Orange-texture01.jpg
 
 

Newyddion
 

 
 

Cast

 

CAST CAPE TOWN

 

Ianto   ---   Ruby LLewelyn Louise Harvey  

John Stuart   ---   John Owen-Jones

Cradock   ---   Andrew Laubscher

Leonora Piper / Ensemble   ---   Judy Ditchfield

Themba   ---   Luvo Tamba

Seamus O’Rourke   ---   Noel Sullivan

Arwyn Jenkins   ---   Stephen Jubber

Marisha / Ensemble   ---   Nobuntu Mpahlaza

Farrugia / Ensemble   ---   Luvo Rasemeni

Yusef Mohamed / Ensemble   ---   Zolani Shangase

Klondike Ellie   ---   Busisiwe Ngejane

Rowena Pryddy   ---   Vikki Bebb

Cook / Ensemble   ---   Alexander Tops

Cadi / Ensemble   ---   Amy Campbell

Mali / Ensemble   ---   Carmen Pretorius

Lowri / Ensemble   ---   Alyssa Harrison

Locke / Ensemble   ---   Pierre van Heerden

Ensemble Merched   ---   Ashleigh Butcher

Ensemble Merched   ---   Zolina Ngejane

Ensemble Merched   ---   rnestine Stuurman

Ensemble Bechgyn (Dirprwy Seamus O’Rourke, Arwyn)   ---   Joshua Tonks

Ensemble Bechgyn   ---   Keaton Ditchfield

Ensemble Bechgyn   ---   Mandla Mdebele

Ensemble Bechgyn   ---   Nkosana Sitimela

Ensemble Bechgyn   ---   Graham Bourne

Dirprwy Actores / Ensemble   ---   Nurit Graff

Dirprwy Actores / Ensemble / Capten Dawns   ---   Annemarie Steenkamp

Dirprwy Actor / Ensemble   ---   Graeme Wicks

Dirprwy Actor / Ensemble   ---   Thando Mpushe


Bechygyn Dŵr \ Waterboys

Cortney van Harte, Hope Cornelius, Nikita Latimer, Paballo Mphepya, Liphelo Matthews
Alexander Wallace, Gabriella Knight, Siya Jantjie, Cameron Wallace, Luthabele Nyamende

 
 
 
 

TÎM CREADIGOL A CHYNHYRCHU 

 

Cerddoriaeth   ---   Daf James

Llyfr a Geiriau   ---   Michael Williams

Cyfarwyddwr   ---   Melly Still

Cyd-gyfarwyddwr   ---   Max Barton

Cynllunydd   ---   Anna Fleischle

Cynllunydd Goleuo ---   Joshua Carr

Cynllunydd Sain ---   Christopher Shutt

Goruchwyliwr Cerdd a Chyfarwyddwr Cerddorol ---   David Mahoney

Castio ---   Jim Arnold CDG ar ran Pippa Ailion Casting

Castio Ychwanegol --- Charlotte Sutton CDG

Hyfforddwr Llais --- Nia Lynn

Cynhyrchydd --- Maris Lyons

Uwch-Gynhyrchydd --- Pádraig Cusack

Cyfarwyddwr Cysylltiol   ---   Shelley Adriaanzen, Richard Tunley

Cynllunydd Cysylltiol   ---    Loukia Minetou

Cynllunydd Golau Cyswllt  ---   Peter Small

Cynllunydd Sain Cysylltiol   ---   Greg Pink

Coreograffydd Cysylltiol   ---   Lungelo Ngamlana

Trefnydd Cerddorfa --- Jeff Howard

Cynorthwy-ydd Gwisgoedd   ---   Natasha Prynne

Rheolwr y Cynhyrchiad   ---   David Evans

Rheolwr y Llwyfan   ---   Marina Dunford

CYNHYRCHIAD CAPE TOWN - MAI 2017

Coreograffydd --- Kenneth Tharp

Cyfarwyddwr Ymladd   ---   Richard Lothian

Rheolwr y Cynhyrchiad   ---   Luke O’Gorman

Pianydd yr Ymarferion a Chyfarwyddwr Cerdd   ---   Stefan Lombard

 

 
 
 
 
 
 
rowena-blue6.png
 

Cyfryngau Cymdeithasol

 

 

Twitter

Instagram

 
 
 

Ein CEFNOGWyr

 
 
 

 

Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda chefnogwyr gwych. Mae'r gefnogaeth a gawn gan y busnesau hael hyn yn galluogi'r Ganolfan i greu cynyrchiadau o'r radd flaenaf, meithrin sgiliau trosglwyddadwy pobl ifanc, ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf a rhoi mwy o gyfleoedd i weithio gyda'r gymuned leol er mwyn adrodd hanesion pwysig Tiger Bay. Ni fyddem yn gallu gwneud hyn hebddynt.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella eich proffil a'ch enw da; ymgysylltu a datblygu eich cyflogeion; lletygarwch a rhwydweithio â chleintiaid neu os oes gennych eich cysylltiad eich hun i Tiger Bay, yna hoffem glywed gennych. 
 
Cysylltwch â: Owain Taylor-Shaw, Pennaeth Datblygu Busnes, Canolfan Mileniwm Cymru
E-bost: owain.taylor-shaw@wmc.org.uk
 

 
 
Ianto-blue (1).png