Mae Noel a Dom yn ffrindiau oddi ar y llwyfan ond tybed beth fydd yn digwydd pan mae'r sioe yn ddechrau?

Cyfaill neu elyn? Efallai bod Seamus O’Rourke, a chwaraewyd gan Noel Sullivan, a Themba a chwaraewyd gan Dom Hartley Harris,  yn chwerthin  oddi ar y llwyfan - ond sut fydd eu perthynas yn ymddangos ar lwyfan y sioe?

Nicola Francois-Jenkins