Gwnewch gynnig am boster wedi ei lofnodi gan gast Tiger Bay y Sioe Gerdd

square-ish.jpg

Cefnogwr mwyaf John Owen-Jones? Ai Tiger Bay Y Sioe Gerdd yw eich hoff sioe gerdd 2017? Gwnewch gynnig am boster wedi’i fframio a’i llofnodi gan eich hoff aelod o’r cast am y cyfle i feddiannu rhodd i’w drysori am byth.

Mae Tiger Bay Y Sioe Gerdd yn cymryd drosodd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru o’r 13-24 o Dachwedd. Mae’r sioe gerdd newydd epig hon yn dilyn hanesion menyw ifanc wrth iddi orchfygu anghyfiawnder cymdeithas a gwireddu ei breuddwydion. Wedi ei gosod yn Butetown ar drothwy’r ugeinfed ganrif, mae dociau cythryblus Caerdydd yn allforio glo i bedwar ban byd a gangiau o blant y stryd yn gofalu am eu hunain.

Mae John Owen-Jones (John Stuart), Noel Sullivan (Seamus O’Rourke), Vicki Bebb (Rowena Pryddy), Suzanne Packer (Marisha) a Dom Hartley-Harris (Themba) wedi llofnodi poster yr un - argraffiad cyfyngedig A2 o’r cast - bydd yn cael eu fframio’n arbennig. Felly, er mwyn dathlu prèmiere byd ein sioe ysblennydd newydd, rydym yn cynnal ocsiwn tawel i godi arian ar gyfer y gwaith elusennol mae Canolfan Mileniwm Cymru yn gwneud ar ran y gymuned leol a thu hwnt.

Hoffech feddiannu un o’r posteri pryn hyn? Y pris cynnig cychwynnol yw £100 a dyma sut gallwch gymryd rhan:

  1. Darllenwch y termau ac amodau cyn gwneud eich cynnig
  2. E-bostiwch eich enw; e-bost; cyfeiriad; rhif ffôn cyswllt a’ch cynnig at tigerbaymusical@wmc.org.uk
  3. Nodwch yr aelod o’r cast o’r rhestr uchod hoffech lofnodi’r poster
  4. Nodwch eich cynnig uchaf; cofiwch mai’r pris cynnig cychwynnol ar gyfer bob poster yw £100
  5. Byddem yn hysbysu’r enillwyr ar ddiwrnod olaf y rhediad, Dydd Gwener 24 Tachwedd
  6. Pob lwc
Nicola Francois-Jenkins