Kayed yn sôn am ba mor arbennig yw Tiger Bay y Sioe Gerdd iddo ef

Ganwyd a magwyd Kayed Mohamed-Mason yng Nghaerdydd, ac bydd yn ailymweld â’i dreftadaeth deuluol fel Bayite yn Sioe Gerdd Tiger Bay. Ewch ar daith yn ôl mewn amser gydag ef i le y mae tlodi yn cwrdd â chyfoeth eithafol a darganfod os bydd cyfiawnder. 

Nicola Francois-Jenkins