Canolfan Mileniwm Cymru yn castio merch leol a myfyrwraig raddedig mewn theatr gerdd i’r brif rôl ar gyfer Tiger Bay the Musical

06.jpg

Mae’n bleser gan Ganolfan Mileniwm Cymru gyhoeddi eu bod wedi castio Vikki Bebb, myfyrwraig raddedig mewn theatr gerdd yng Nghymru ar gyfer ei chynhyrchiad mwyaf allweddol hyd yma, Tiger Bay the Musical. Bydd Vikki, merch o Abercynon yn y cymoedd sydd wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn chwarae rhan Rowena Pryddy, sydd hefyd yn ferch o’r cymoedd, sy’n brwydo dros ei lle yn y byd, gan chwilio am ei gwir gariad ac yn dyheu am lwyddiant. Dyma’r tro cyntaf i Vikki chwarae’r brif ran mewn cynhyrchiad theatr gerdd.

Mae Tiger Bay the Musical, cynhyrchiad gan Ganolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad â Cape Town Opera, yn mynd â ni yn ôl i’r 1900au cynnar yn yr hen Butetown, ardal y dociau a chanol dinas Caerdydd ar drobwynt anhygoel mewn hanes, pan oedd y diwydiant glo yn ei anterth.

Yn y stori epig hon o gyfoeth ysblennydd a thlodi enbyd, mae Rowena’n dyheu am ddyfodol y tu hwn i lawr siop David Morgan lle mae’n gweithio ac yn byw yng nghanol y ddinas. Caiff Rowena ei denu tuag at y gymuned gosmopolitan fywiog yn Butetown, ac aiff ati i herio’r rhagfarnau cymdeithasol a hiliol y mae pawb uwchben ac islaw pont y gamlas yn eu harddel.

 

Daeth Vikki i sylw’r cynhyrchwyr pan oedd yn perfformio mewn cyngerdd gala arbennig ar gyfer Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, ac fe’i gwahoddwyd i glyweliad ar gyfer y brif rôl, Rowena. Roedd wrth ei bodd pan gafodd ei dewis yn brif acatores gan y tîm creadigol. Yn ei gwaith mawr cyntaf, bydd yn perfformio ochr yn ochr â chast eithriadol o dalentog o Gymru yn cynnwys John Owen-Jones, yr actor a’r canwr llwyddiannus o’r West End a Broadway sydd wedi ennill llu o wobrau, a fydd yn chwarae rôl John Stuart, Trydydd Ardalydd Bute.

 

Gan siarad am ei rôl newydd, dywedodd Vikki:

Allwn i ddim credu fy nghlustiau pan glywais fy mod wedi cael rhan Rowena. Mae’n gymaint o ferch unigryw a diddorol ac mae’n dod o’r pentref sydd dafliad carreg o’m cartref i! Mae perfformio ochr yn ochr ag un o’r prif enwau mewn theatr gerdd, John Owen-Jones, yn anrhydedd fawr…rwy’n amau a fydd yn cofio, ond rwyf wedi canu gydag ef o’r blaen ac yn edrych ymlaen yn eiddgar at rannu llwyfan ag ef eto.

Bydd Vikki, a gafodd ysgoloriaeth gan Sefydliad Andrew Lloyd Webber i astudio yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ymgymryd â’r rôl pan fydd y sioe gerdd yn ymarfer ac yn cael ei pherfformio am y tro cyntaf yn Artscape, Cape Town, De Affrica ym mis Ebrill a mis Mai.  

 

Dywedodd Vivien Care, Pennaeth Theatr Gerdd, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru:

Rydym yn hynod falch bod Vikki’n wedi cael rhan yn Tiger Bay the Musical, gan gynrychioli ein hyfforddiant Theatr Gerdd proffesiynol yn y Coleg Brenhinol. Roedd pawb a weithiodd gyda Vikki yn credu ei bod hi’n arbennig; mae ganddi lais bendigedig, mae hi’n actio gyda gonestrwydd a manylder, mae hi’n gweithio’n galed ac yn berson hyfryd i’w chael mewn cwmni, a chafodd ei magu ychydig funudau o leoliad y stori! Mae’r castio’n ymddangos yn berffaith iddi, rydym wrth ein bodd ac yn hynod falch bod y cynhyrchwyr wedi sylwi arni yn ein noson gala. Mae’r hyfforddiant theatr gerdd yn y Coleg Brenhinol yn canolbwyntio ar fod yn barod ar gyfer unrhyw her y bydd pobl yn ei hwynebu yn y diwydiant, felly rydym yn teimlo’n gyffrous iawn ynglŷn â’r cam nesaf hwn yn ei gyrfa ac yn edrych ymlaen yn eiddgar i weld y sioe.

Stori Gymreig yw Tiger Bay the Musical sy’n sôn am ddewrder, cymodi a chariad sy’n deillio o’r gymuned amlddiwylliannol sy’n bodoli o hyd ym Mae Caerdydd heddiw. Gyda sgôr gyffrous gan y cyfansoddwr llwyddiannus o Gymru, Daf James – daw cast o ferched siopau, morwyr, gweithwyr injan, swffragetiaid, mewnfudwyr a bechgyn dŵr carpiog ag awyrgylch a synau’r hen Tiger Byw yn fyw. Mae’r sioe gerdd yn adrodd stori’r gwrthdaro cynyddol rhwng y cwmni pwerus Bute Dock Company a chymuned Butetown.

 

Meddai Graeme Farrow, Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru:

Mae’n hynod bwysig ein bod yn cynnwys y gymuned bob cam o’r ffordd yn y cynhyrchiad hwn. Law yn llaw â hynny mae ein dyhead i gastio actorion lleol er mwyn rhoi sicrhau bod stori Tiger Bay, yn cael ei hadrodd mewn ffordd ddilys, gwybodus ac angerddol. Mae gan y Ganolfan rôl enfawr i’w chwarae wrth hyrwyddo talentau lleol; rydym yn awyddus i arddangos y gorau sydd gan Gymru i’w gynnig i’r byd. Fis diwethaf cyhoeddwyd ein bod wedi castio ein dau ‘Ianto’ ifanc, Louise a Ruby, ill dwy o dde Cymru a nawr rydym wrth ein bodd o fod wedi darganfod Vikki y gwyddom y bydd yn cynrychioli Rowena a Chymru yn eithriadol o dda.

Ar gyfer cyfleoedd cyfweld ac ymholiadau’r wasg cysylltwch â Vicki Spencer-Francis yn swyddfa’r wasg Tiger Bay the Musical yn  tigerbaypr@wmc.org.uk 02920789321.