Merched ysgol o Gymru yn cipio un o brif rannau Sioe Gerdd

 

 

Heddiw (dydd Iau 2 Chwefror) cyhoeddodd Canolfan Mileniwm Cymru fod dwy ferch ifanc leol wedi cipio un o’r prif rannau yn ei gynhyrchiad llwyfan gwreiddiol nesaf, Tiger Bay the Musical.

Ar ôl cael eu dewis yn ystod clyweliad agored yn Butetown ym mis Rhagfyr 2016, bydd Louise Harvey (9 oed) o Riwbeina a Ruby Llewelyn (11 oed) o Lantrisant yn rhannu rhan Ianto – bachgen amddifad, sy’n ferch mewn gwirionedd, ac sy’n breuddwydio am fywyd gwell.

Tra bo gan Ruby brofiad o actio yn barod, dyma fydd y tro cyntaf un i Louise fentro i fyd y celfyddydau perfformio. Bydd y ddwy yn ymddangos ar lwyfan Canolfan y Mileniwm ym mis Tachwedd ar gyfer y perfformiad cyntaf yn dilyn dau fis o ymarfer a rhagberfformiadau yn Artscape Opera House yn Cape Town, De Affrica.

Meddai Louise, sy’n mynd i Ysgol Y Wern yn Llanisien:

Roeddwn i wedi dychryn cymaint pan ges i gynnig y rhan gan mai dyna oedd fy nghlyweliad cyntaf i. Rydw i mor ddiolchgar. Rydw i yn teimlo’n gyffrous iawn o gael ymweld â De Affrica. Alla i ddim disgwyl tan yr ymarferion swyddogol a chael cyfarfod gweddill y cast!

Meddai Ruby, sy’n ddisgybl yn Ysgol Gyfun y Bont-faen ac sy’n gerddor brwdfrydig sy’n dysgu’r soddgrwth yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru:

Mi glywais fy mod wedi cael y rhan y noson cyn Noswyl Nadolig, a dyna oedd yr anrheg Nadolig gorau erioed. Ar y dechrau, roedd yn deimlad tebyg i ennill cystadleuaeth ond nawr rwy’n dechrau sylweddoli o ddifrif fy mod yn mynd i Cape Town ac y bydda i yn rhan o sioe gerdd. Mae’n union fel breuddwyd yn dod yn wir.

Bydd Tiger Bay yn dod â bywyd newydd i’r hanes diwylliannol cyfoethog a luniodd ddyfodol y Brifddinas. Mae rhan Ianto yn un ganolog yn y stori gan ei bod yn archwilio sawl perthynas rhwng cenedlaethau a rhwng y dosbarthiadau yn y 1900au cynnar pan oedd Bae Caerdydd yn un o’r porthladdoedd prysuraf a mwyaf amlddiwylliannol yn y byd. 

Meddai Graeme Farrow,  Cyfarwyddwr Artistig Canolfan Mileniwm Cymru:

Penderfynwyd cynnal clyweliadau agored yn Butetown er mwyn rhoi cyfle gwirioneddol i dalent leol eu mynychu. Mae’r ffaith ein bod wedi dod o hyd i Ruby a Louise sy’n byw ychydig o filltiroedd i ffwrdd yn anrheg anhygoel inni a byddant yn ein helpu i adrodd hanes ysbrydoledig Tiger Bay yn y 1900au cynnar gyda dilysrwydd ac angerdd.

Cynhyrchir Tiger Bay mewn cydweithrediad â Cape Town Opera, gan gynnal y berthynas hirsefydlog â De Affrica a gychwynnwyd gan un o ddyngarwyr gwreiddiol y Ganolfan, y gŵr busnes o Dde Affrica, Syr Donald Gordon.

Am wybodaeth y wasg cysylltwch â:

Vicki Spencer-Francis neu Stacey Oliver trwy ebost tigerbaypr@wmc.org.uk neu 029 2078 9321

 

Nicola Francois-Jenkins