Tiger Bay the Musical yn ceisio cefnogwyr cynhenid

 

Mae Tiger Bay the Musical, cynhyrchiad sylweddol nesaf Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am fusnesau a sefydliadau er mwyn helpu i ysbrydoli'r genedl a chreu argraff ar y byd.

 

O brif gefnogwyr i ariannu rhaglenni dysgu creadigol sy'n cael eu cynnal yn y gymuned leol, mae gan y Ganolfan amrywiaeth o gyfleoedd ar gyfer cwmnïau ac unigolion sydd â diddordeb mewn cefnogi'r sioe gerdd newydd hon.

 

Mae Tiger Bay the Musical, sydd wedi'i chynhyrchu ar y cyd â Cape Town Opera, wrthi'n ymarfer ar hyn o bryd yn Cape Town cyn y perfformiad cyntaf yn y byd yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd 2017. Er mwyn cyflawni'r prosiect, mae'r Ganolfan wedi dod â thîm o gast a phobl greadigol byd enwog ynghyd.

 

Wedi'u harwain gan y cyfarwyddwr sydd wedi cael enwebiad Gwobr Olivier, Melly Still, mae sawl enw o Gymru yn y tîm creadigol gan gynnwys y cyfansoddwr, Daf James a'r cyfarwyddwr cerddorol, David Mahoney. Mae'r cast yn cynnwys y seren Broadway llwyddiannus, John Owen-Jones yn chwarae'r brif ran fel Trydydd Ardalydd Bute, Vikki Bebb, sydd wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, yn ogystal â Ruby Llewellyn a Louise Harvey, dwy ferch ifanc o Gaerdydd sy'n rhannu rhan Ianto.

Mae'r sioe gerdd wedi'i lleoli yn yr 1900au cynnar pan roedd y diwydiant glo yn ei anterth ac roedd bechgyn dŵr carpiog a pheirianwyr llongau yn crwydro'r strydoedd. Mae'r stori emosiynol yn dilyn penderfyniad merch ifanc i herio anghyfiawnderau cymdeithas, dilyn ei chalon a gwireddu ei breuddwydion.

 

Ar ôl cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Busnes Caerdydd am ei brosiect cymunedol Hanesion Bae Teigr, mae'r tîm creadigol yn bwriadu gweithio gyda chymunedau lleol i ddod â'r stori a'r gorffennol amlddiwylliannol yn fyw wrth helpu i uwchsgilio pobl ifanc lleol sy'n ystyried gyrfa yn y celfyddydau.

Dywedodd Owain Taylor-Shaw, pennaeth datblygu busnes yn y Ganolfan:

Bydd y gefnogaeth rydym yn ei hennill o fusnesau lleol, nid yn unig yn ein galluogi i ddatblygu sgiliau pobl ifanc yma yn Butetown, ond hefyd yn rhoi cyfle i’n cefnogwyr fod yn rhan o foment arbennig yn hanes y Ganolfan. 

 
”Bydd cefnogaeth yn helpu i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o berfformwyr, yn dod o hyd i bobl ifanc i fod yn rhan o’r tîm a’u hyfforddi, ein helpu i dreiddio’n ddyfnach i straeon ac angerdd yr ardal, yn ogystal â rhannu’r etifeddiaeth a’r dylanwad a gafodd y diwydiant glo ar ein cymuned heddiw.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwella eich proffil a'ch enw da; ymgysylltu a datblygu eich cyflogeion; lletygarwch a rhwydweithio â chleintiaid neu os oes gennych eich cysylltiad eich hun i Tiger Bay, yna hoffem glywed gennych. 
 


Cysylltwch â: Owain Taylor-Shaw
E-bost: owain.taylor-shaw@wmc.org.uk