Prif ferch Tiger Bay the Musical wedi’i chastio ar gyfer perfformiad cyntaf Caerdydd a thaith â John Owen-Jones

Mae Canolfan Mileniwm Cymru’n hynod falch o gadarnhau fod myfyrwraig raddedig theatr gerddorol Gymreig Vikki Bebb wedi’i chastio mewn prif rôl yng nghynhyrchiad mwyaf arwyddocaol y Ganolfan hyd yma, Tiger Bay the Musical, a grëwyd gan dîm sydd wedi ennill aml-wobrau dan arweiniad y cyfansoddwr Daf James, yr awdur Michael Williams a’r cyfarwyddwr, Melly Still.

 

Yn dilyn ei pherfformiad ardderchog yn ystod rhag-ddangosiadau yn Cape Town, bydd Vikki o Abercynon, yn ymuno â’r canwr enwog John Owen-Jones i arwain y cast ar gyfer y perfformiad byd cyntaf yng Nghaerdydd. Bydd Vikki yn chwarae Rowena Pryddy, merch siop o’r Cymoedd, sy’n teithio i’r ddinas fawr ac yn dod o hyd i gariad yn ei chwest am le mewn cymdeithas. 

 

Fe wnaeth yr alumna o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru gymaint o argraff ar dîm creadigol a chast y sioe gerdd fel bod ei chyd-seren a’r actor Broadway, John Owen-Jones wedi ei gwahodd i ymuno ag o ar ei daith ddychwelyd adref, Bring Him Home: A Collection of Musical Favourites y mis Mehefin hwn.

 

Dywedodd Vikki, 26 oed: 

Mae’n anrhydedd gwirioneddol chwarae Rowena ar gyfer perfformiad byd cyntaf y sioe gerdd newydd yma yng Nghaerdydd ac mae perfformio â John ar ei daith yn gyfle ffantastig. Fe es i Cape Town gan obeithio dysgu cymaint ag a allwn i oddi wrth bobl eithriadol ddawnus o’m cwmpas i, ac mae cael fy nghastio ar gyfer Caerdydd y tu hwnt i unrhyw beth yr oeddwn i’n ei ddisgwyl.

Dywedodd y perfformiwr West End a Broadway sydd wedi ennill gwobrau ac wedi torri record, John Owen-Jones: 

Bydd y daith Bring Him Home yn teithio ledled Cymru felly fe fyddai’n anfoesgar peidio â mynd â Vikki gyda mi a dangos ei dawn ryfeddol i gynulleidfa gartref cyn i ni berfformio gyda’n gilydd eto ym mis Tachwedd.

Bydd perfformiad byd cyntaf Tiger Bay the Musical ar ddydd Mercher, Tachwedd 15, 2017 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd.  Wedi’i chynhyrchu mewn cydweithrediad â Cape Town Opera, mae’r sioe gerdd yn mynd â ni’n ôl i’r 1900au cynnar yn yr hen Butetown, ardal y dociau a chanol dinas Caerdydd ar drobwynt anhygoel mewn hanes, pan oedd glo yn frenin a’r diwydiant yn ffynnu.

 

Dywedodd Vivien Care, Pennaeth Theatr Gerddorol, RWCMD: 

Mae Vikki yn seren sydd yn esgyn, cennad ardderchog i’n hyfforddiant Theatr Gerddorol proffesiynol yn y Coleg Cymreig Brenhinol ac mae’n haeddu ei lle ar lwyfan Canolfan Mileniwm Cymru. Fe swynodd y tyrfaoedd yn Cape Town a does dim amheuaeth na fydd yn gwneud hynny eto yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.

 Bydd y perfformiad cyntaf erioed o Tiger Bay the Musical ddydd Mercher 15 Tachwed 2017. 

Ar gyfer cyfleoedd cyfweld ac ymholiadau’r wasg cysylltwch â Vicki Spencer-Francis yn swyddfa’r wasg Tiger Bay the Musical yn  tigerbaypr@wmc.org.uk / 02920789321.