Actor llwyfan adnabyddus o Gymru yn dychwelyd adref ar gyfer cynhyrchiad lleol gan Ganolfan Mileniwm Cymru.

Ym mis Tachwedd eleni, caiff Tiger Bay - Y Sioe Gerdd  - cynhyrchiad mewnol mwyaf Canolfan Mileniwm Cymru hyd yn hyn - ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd gyda'r canwr a'r actor o Gymru, Noel Sullivan yn dychwelyd adref i ymuno â'r prif gast.

 

Bydd Noel, nad yw wedi perfformio ar lwyfan yng Nghymru ers bron i ddwy flynedd, yn ymgymryd â rhan yr Harbwrfeistr Séamus O'Rourke yn Tiger Bay - Y Sioe Gerdd, sef hanes yr isfyd drwg-enwog ym mhrifddinas Caerdydd ar ddechrau'r 1900au.

 

Bydd chwarae rhan yr oportiwnydd uchelgeisiol, a alltudiodd o Affrica i geisio gwneud ei ffortiwn drwy ddulliau annymunol yn Nociau Caerdydd, yn newid cyfeiriad i Noel, y mae ei repertoire yn y theatr yn cynnwys cyfres o brif rannau rhamantus, megis Danny Zuko yn Grease a Galileo ynWe Will Rock You.

 

Dywedodd Noel, y bu ei dad-cu yn gweithio yn nociau Caerdydd:

Rwy’n gyfarwydd ag ymgymryd â rhannau mewn cynyrchiadau sydd eisoes wedi’u sefydlu, felly, yn ogystal â’r ffaith mai hwn fydd y tro cyntaf i mi chwarae’r dihiryn, mae’n gyffrous iawn bod yn rhan o sioe gerdd newydd sbon ar y raddfa hon sydd wedi’i chreu yng Nghymru.

”Y tro diwethaf i mi berfformio yn y Ganolfan oedd yn ystod taith Dirty Rotten Scoundrels yn 2015, yn ogystal â sawl tro cyn hynny, felly rwy’n edrych ymlaen at ddod adref i berfformio mewn sioe sydd wedi deillio o’r lle a wnaeth fy helpu gyda’m gyrfa.

 Yn dilyn cyfres o rhag-berfformiadau byr a llwyddiannus yn Theatr Artscape yn Cape Town yn gynharach eleni, mae rôl Séamus bellach wedi'i hehangu a'i datblygu ymhellach yn y cynhyrchiad, gan gyflwyno rhan gryfach, fwy swmpus i Noel sy'n tynnu ar ei gryfderau.

 

Aeth Noel ymlaen i ddweud:

Roedd y perfformiad prawf yn Cape Town mor ysbrydoledig. Mae ganddynt egni hollol wahanol yno sydd wedi dylanwadu ar rai newidiadau ar gyfer pan fyddwn yn perfformio’r sioe yng Nghymru ym mis Tachwedd. Bydd yn rhywbeth na fydd y Ganolfan wedi’i weld na’i wneud o’r blaen.

”Pan oeddwn yn tyfu i fyny yng Nghaerdydd, roedd rhaid mynd i Fryste i weld sioe, felly roedd galw mawr am y Ganolfan yng Nghymru. Mae’n hen bryd i Gaerdydd a Chymru gael eu cydnabod ar lwyfan y byd am eu talent ym maes sioeau cerdd.  Mae cynhyrchiad fel Tiger Bay - Y Sioe Gerdd, sydd wedi’i chreu a’i gynhyrchu yng Nghymru, yn haeddu pob llwyddiant ar gyfer dyfodol disglair. Mae’n fraint bod ar y daith honno.

Mae cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â Cape Town Opera, Tiger Bay - Y Sioe Gerdd, wedi'i leoli yng Nghaerdydd yn yr 1900au ar adeg o anghydfod rhwng y gweithwyr a oedd yn llwytho glo yn ardal y dociau, a elwir yn Tiger Bay, a Chwmni Dociau Bute a masnachwyr y Gyfnewidfa Lo yr oeddent yn eu cyflenwi.

 

Mewn stori ffuglennol am chwyldro, cymodi, dewrder a chariad, mae'r tîm creadigol hynod lwyddiannus - y cyfansoddwr Daf James, yr awdur Michael Williams a'r cyfarwyddwr Melly Still -  wedi bod yn ystyriol o realiti’r oes, gan gynnwys ffurfio cast o Gymru yn bennaf.    

 

Bydd Noel yn ymuno â'r perfformiwr hynod lwyddiannus yn y West End a Broadway, John Owen Jones, sy'n chwarae rhan John Crichton-Stuart, dyn cyfoethocaf Caerdydd sy'n dioddef yn sgil colled.

 

Bydd y dalent newydd Vikki Bebb, sydd wedi graddio o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac sy'n hanu o gymoedd de Cymru, yn chwarae rhan cariad Noel, Rowena Pryddy, merch siop sydd am herio cymdeithas a gwireddu ei breuddwydion. Yn ogystal â hyn, bydd merched ysgol o Gymru sef Louise Harvey o Riwbeina a Ruby Llewelyn o Lantrisant yn rhannu rôl y bachgen dŵr penderfynol, Ianto.

 

Caiff Tiger Bay - Y Sioe Gerdd ei pherfformio am y tro cyntaf ddydd Mercher 15 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd a bydd yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Mae tocynnau ar werth nawr yn.