Canolfan Mileniwm Cymru yn castio Suzanne Packer yn Tiger Bay - Y Sioe Gerdd

Yr actores o Gymru, Suzanne Packer, yw'r enw diweddaraf i ymuno â chwmni cynhyrchiad mwyaf pwysig Canolfan Mileniwm Cymru hyd yma, Tiger Bay - Y Sioe Gerdd, sy'n cael ei berfformio am y tro cyntaf yng Nghaerdydd ym mis Tachwedd.

Bydd Suzanne, y mae ei rolau blaenorol yn cynnwys Casualty, Stella a Vera, yn chwarae rôl y landlordes Marisha – arweinydd matriarchaidd mewn cymuned egnïol amlethnig sy'n ymladd yn erbyn y dyn ar frig y diwydiant glo yn Ne Cymru. 

Mae Suzanne yn ymuno â'r actor West End a Broadway John Owen Jones (Les Misérables, The Phantom of the Opera) fel John Crichton-Stuart, Trydydd Ardalydd Bute, Noel Sullivan o Hear'Say (Ordinary Lives y BBC, Taith y DU Dirty Rotten Scoundrels, Taith y DU We Will Rock You) fel yr Harbwrfeistr, Séamus O'Rourke a Vikki Bebb, sydd wedi graddio i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, fel Rowena, merch o'r cymoedd. Bydd rhagor o aelodau'r cast yn cael eu cyhoeddi eto.

Dywedodd Suzanne, a gafodd ei geni a'i magu yng Nghaerdydd: 

Cefais fy nenu at Tiger Bay - Y Sioe Gerdd am ei fod yn adrodd stori benodol mewn ffordd liwgar a difyr. Wrth dyfu i fyny yng Nghaerdydd, roeddwn yn gwybod ychydig am ei hanes amlddiwylliannol; ond dim ond nawr drwy egni’r gerddoriaeth a’r stori ddifyr rwy’n dysgu mwy. Mae’n llawer gwell nag unrhyw wers hanes.

“Mae gan y sioe gerdd hon gymaint o ymdeimlad o’r hanes lleol ond mae’n stori yn apelio i bawb. Does neb yn osgoi torcalon ac mae themâu drwy’r sioe - gagendor dosbarth, colled, gwrthdaro - y bydd pawb yn uniaethu â nhw.

Mae cynhyrchiad Canolfan Mileniwm Cymru ar y cyd â Cape Town Opera, Tiger Bay - Y Sioe Gerdd, yn stori ffuglennol o chwyldro, cymodi, dewrder a chariad wedi'i leoli yng Nghaerdydd yn yr 1900au ar adeg o anghydfod rhwng y gweithwyr a oedd yn llwytho glo yn ardal y dociau, a Chwmni Dociau Bute  a oedd yn eu cyflenwi.

Ysgrifennwyd Tiger Bay - Y Sioe Gerdd gan Michael Williams, gyda cherddoriaeth gan Daf James a chyfarwyddo gan Melly Still.

 Caiff Tiger Bay - Y Sioe Gerdd ei pherfformio am y tro cyntaf ddydd Mercher 15 Tachwedd 2017 yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd a bydd yn rhedeg tan ddydd Sadwrn 25 Tachwedd. Mae tocynnau ar werth nawr.

Nicola Francois-Jenkins